SEO.MONITORUJEM.SK-SEO nástroje

SEO nástroje

 

 

 

 

 

 
opis

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Tento komplexný SEO test Vám umožní otestovať cieľový web z pohľadu jeho SEO optimalizácie so zameraním na dané kľúčové slova alebo slovné spojenia.

Web bude otestovaný niekoľkými rôznými testami, ako napr.:
 • Zistenie hodnotenia (ranku) webu

  - 4 nejvýznamnejšie ranky dnešného Internetu:
  • PageRank™,
  • S-Rank,
  • JyxoRank,
  • Alexa Rank.
  (iné ranky nemajú takmer žiadný význam a je zbytočné ich akokoľvek analyzovať a brať na ne pri tvorbe webu akokoľvek ohľad),
 • zistenie základných informacií o stránke:

  • Názov (tag title),
  • popis (meta tag description),
  • klúčové slova (meta tag keywords),
  • autor (meta tag author),
  • informácie pre roboty (meta tag robots),
  • existencia robots.txt,
  • doctype,
  • mime,
  • charset,
  • veľkosť stránky,
  • vek domény.
 • otestovanie validity podľa definícií W3C:

  • HTML,
  • CSS.
 • nájdenie všetkých definovaných nadpisov

  a ich podrobeniu analýze z pohľadu prístupnosti a správnej sémantiky,
 • analýza obsahu HTML kódu:

  • Nájdenie obrázkov:
   • Všetkých,
   • bez atribútov alt.
  • Nájdenie počtu obrázkov bez atribútov alt (alternativního textu),
  • Nájdenie počtu odkazov:
   • Všetkých,
   • externých,
   • všetkých s atribútom rel,
   • externých s atribútom rel.
  • Nájdenie počtu nesémantických značiek.
 • prevedenie analýzy kľúčových slov

  (ich zobrazenie vrátane počtu výskytov v celom zdrojovom kóde a v dôležitých HTML značkách z pohľadu SEO),
 • prevedenie analýzy optimalizácie na hľadané slova alebo slovné spojenia

  (ich zobrazenie vrátane počtu výskytov v kóde a v dôležitých HTML značkách z pohľadu SEO),
 • prevedenie analýz výsledkov vyhľadávania zadaných kľúčových slov alebo slovných spojení, indexácia stránky a počet spätných odkazov vo vyhľadávačoch:

  • Google.sk,
  • Morfeo.cz,
  • Yahoo.com,
  • Jyxo.cz,
  • Live.com (MSN).
 • a veľa dalších.

Všetky spomenuté testy a analýzy zabezpečia kompletné preskúmanie danej webovej stránky. Každý z testov pridelí podľa výsledkov danéj webovéj stránke skóre, z ktorého sa spočítá aj výsledné skóre všetkých uskutočnených testov. Ani jeden z výsledkov však nemožno považovať za merítko kvality webu čo sa obsahové stránky týka. Výsledky testov však dokážu veľmi dobre analyzovať stav webu z pohľadu SEO. Kompletný výsledok je tiež veľmi závislý na vhodne zvolených kľúčových slovách alebo slovných spojeniach zadaných pre daný test. Je vhodné zadávať kľúčové slová, alebo slovné spojenia, na ktoré sa snažíte Váš web optimalizovať a sledovať vývoj úspechu alebo neúspechu Vašej optimalizácie.

Pri testování rovnakého webu so zadaním rovnakých kľúčových slov alebo slovných spojení ide veľmi dobre analyzovať úspech alebo neúspech Vašich krokov pre zlepšenie optimalizácie z pohľadu techniky SEO. Rovnako tak je možné testom veľmi dobre porovnať optimalizáciu Vašeho webu pre dané kľúčové slová a slovné spojenia s webom Vašej konkurencie a iné.

Výsledky SEO analýz - RSS kanál

Výsledky SEO analýz môžete sledovať pomocou RSS kanálu. Daný RSS kanál umožňuje sledovánie výsledkov SEO analýz iba pre konkrétnu doménu pomocou parametrov domain v URL. Toto obmedzenie môžete použiť pre sledovánie výsledkov iba Vašeho webu. Ako príklad uvedieme obmedzenie sledovánia výsledkov iba pro doménu monitorujem.sk: http://seo.monitorujem.sk/rss.php?domain=monitorujem.sk Samozrejme je možné sledovať aj výsledky iba subdomény - napr. seo.monitorujem.sk: http://seo.monitorujem.sk/rss.php?domain=seo.monitorujem.sk Pokiaľ nebude daný parameter vyhodnotený ako validná doména, budú zobrazené všetky výsledky jako pri výchádzajúcej adrese RSS bez parametrov domain.

Ďalej je možno zvoliť individuálne radenie výsledkov a to pomocou parametrov URL adresy:

 • order,
 • by.

Napr. teda pre zostupné radenie výsledkov podľa dosiahnutého celkového skóre je možné použiť následujúcí tvar adresy RSS kanálov: http://seo.monitorujem.sk/rss.php?order=score&by=DESC Individuálne radenie je samozrejme možné použíť aj v kombinácii s obmedzením podľa domény - napr.: http://seo.monitorujem.sk/rss.php?domain=monitorujem.sk&order=score&by=DESC

Pre voľbu radenia podľa parametrov order je možné použiť následujúce hodnoty:

 • score - radenie podľa dosiahnutého celkového skóre,
 • domain - radenie podľa testovanej domény (skutočné, nie zadané uživateľom),
 • title - radenie podľa názvu (titulku) webu,
 • author - radenie podľa autora webu,
 • pagerank - radenie podľa dosiahnutej hodnoty PageRank™,
 • srank - radenie podľa dosiahnutej hodnoty S-Rank,
 • jyxorank - radenie podľa dosiahnutej hodnoty JyxoRank,
 • alexarank - radenie podľa dosiahnutej hodnoty Alexa Rank.

Pokiaľ parameter order nezodpovedá žiadnej z týchto hodnôt, je použité predvolené radenie podľa dátumu vykonania testu. Pokiaľ niektoré z daných hodnôt zodpovedá, je použité dané radenie ako prioritné a ďalej sú výsledky zobrazené zostupne podľa dátumu vykonania testu (v prípade zhody individuálneho parametru zvoleného pre radenie).

Pre parameter by (smer radenia) je možné použiť následujúce hodnoty:

 • asc - vzostupné radenie,
 • desc - zostupné radenie.

Pokiaľ parameter by nezodpovedá ani jednej z týchto hodnôt, je použitý predvolený smer radenia - klesajúci (desc).

Parametrizovaný RSS kanál

Tu si môžete vygenerovat RSS kanál ľubovoľného radenia a iné. obmedzenia viď popis výšše.
Zobraziť parametrizovaný RSS kanál

 

 

 

 

 

 

Kompletná SEO analýza

Samozrejme sa jedná iba o štatistický test podľa zadaných kritérií a nieje teda možné sa podľa neho stopercentne riadiť. pokiaľ máte záujem o kompletnú SEO analýzu a prípadnú pomoc s optimalizáciou Vášeho webu z pohľadu SEO, môžete nás kontaktovať.
Kompletné www stránky a internetové riešenia Vám ponúkame na Webkomplex.sk

Riešenie pre Váš web

Pokiaľ máte záujem o kompletné riešenie pre Váš web s plnou SEO optimalizáciou a s veľmi jednoduchým rozhraním s takmer neobmedzenými možnosťami aj pre človeka bez znalosti HTML, CSS alebo dokonce PHP, môžeme Vám ponúknuť komplexný webový modulárny systém (publikačný systém, redakčný systém) WAMOS. S konkrétnymi požadavkami alebo otázkami sa na nás nebojte obrátiť, sme Vám plne k dispozícii.

Z posledných SEO testov